Actes Municipals

Aquest àmbit contempla documentació institucional d’origen divers, custodiada a l’Arxiu Històric Municipal: des dels Llibres del Consell de la Universitat de Sitges, deliberacions del Consell de la Trenta-sisena, del Consell Municipal, l’Ajuntament Constitucional, la Comissió Municipal Permanent, fins a actes de Ple Municipal. Són mostrats a partir dels llibres on són recollits.

Filtrar actes municipals per anys
16422005

Filtrar per llibre d’actes

Llibre 1642-1656

Llibre 1656-1674

Llibre 1693-1705

Llibre 1705-1717

Llibre 1748-1755

Llibre 1756-1758

Llibre 1758-1772

Llibre 1779-1790

Llibre 1792-1803

Llibre 1804-1821

Llibre 1824-1839

Llibre 1840-1845

Llibre 1841-1845_1

Llibre 1841-1845_2

Llibre 1846-1849

Llibre 1850-1853

Llibre 1854-1856

Llibre 1857-1860

Llibre 1861-1864

Llibre 1865-1869

Llibre 1870-1874

Llibre 1875-1880

Llibre 1881-1884

Llibre 1885-1888

Ir al contenido