Associació Digital de Sitges

L’Associació Digital de Sitges, formada inicialment per Eduard Tomàs, Marga Domingo, Marta Fontanals i Jordi Milà té com a objectiu el de recollir, ordenar, digitalitzar i posar el material a l’abast de tothom, a través de la web Arxiu Digital de Sitges, un web municipal gestionat per la mateixa entitat.

L’objectiu de l’associació és el d’anar fent recerca en arxius, tant privats com públics i en col·leccions relacionades amb Sitges per tal d’identificar aquell patrimoni cultural necessari de ser digitalitzat i preservat. Una feina que aproparà a tothom un vast llegat patrimonial documental, del que esperem se’n derivarà un fruit cultural futur.

Prenent com a punt de partida les col·leccions locals de premsa i bibliografia de temàtica local, l’ambició és la de poder anar incloent diferents fons d’origen i temàtica diversa; d’entitats locals, institucions, empreses, particulars…, i arribar a construir un lloc on quedi recollit, alhora que salvaguardat, el coneixement local, permetent-ne una fàcil i ràpida consulta.

Inicialment son posats a l’abast de tothom més 15.000 arxius digitals, però això no és més que el punt de partida per aconseguir posar a l’abast de tothom multitud de fons documentals relacionats amb la vila.

Associació Digital de Sitges
Ir al contenido